Villkor

  • Allmänt

Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Ystadpoolcenter.se till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor. Ange alltid ordernummer vid korrespondens eller betalning. Ystadpoolcenter.se följer villkoren för konsumentköplagen.

  • Försäljning

Försäljning från Ystadpoolcenter.se sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.

  • Avtal.  Personuppgifter

Avtal om försäljning mellan Ystadpoolcenter.se och kunden kommer till stånd genom att Ystadpoolcenter.se accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Ystadpoolcenter.se kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

Vi strävar efter att erbjuda dig som kund bättre och mer personliga erbjudanden och genom din beställning godkänner du våra villkor. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas till tredje part. Ystadpoolcenter.se använder uppgifter från kundregistret för utskick om våra produkter och nyheter. Personuppgifterna behandlas inom ramen för marknads- och kundanalyser och genom att acceptera våra villkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter behandlas enligt svensk personuppgiftslag.

  • Priser

Samtliga priser i e-handeln anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Ystadpoolcenter.se reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Ystadpoolcenter.ses kontroll.

  • Betalning

Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Ystadpoolcenter.se kan betala via de val som erbjuds via Nets Payment Gateway i vår kassa.

  • Annullering

För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet och Ystadpoolcenter.se äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Vid kreditkorts betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant. För det fall kunden valt att betala genom postförskott äger Ystadpoolcenter.se rätt att i efterhand debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio procent av ordersumman. Ystadpoolcenter.se förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

  • Ångerrätt

Ystadpoolcenter.se tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Ystadpoolcenter.se återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ånga eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Ystadpoolcenter.se löser ej ut paket mot postförskott. Vid köp av installationstjänster gäller ångerrätt från dagen då avtalet ingås. När tjänsten är utförd är ångerrätten förbrukad. Vill kund använda sin ångerrätt skall Ystadpoolcenter.se kontaktas genom att fylla i ångerblankett och maila eller posta till oss.

  • Tvist

Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol. Ystadpoolcenter.se följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.