Saniklar SunFlock Magic Rolls

kr510.00 Inklusive moms

Kategori:

Beskrivning

Ett sandfilter fungerar optimalt när poolvattnet hela tiden tillförs flockningsmedel. Saniklar SunFlock Magic Rolls är ett långsamt lösligt flockningsmedel som läggs i skimmerkorgen och doseras under några dagar.

Saniklar SunFlock Magic Rolls samlar de partiklar i vattnet som är så små att de inte fångas upp i sandfiltret till större flockar som fastnar i sandfiltret. Flockarna med partiklar tas enkelt bort från filtret vid backspolning.

Saniklar SunFlock Magic Rolls kan användas i alla pooler med glas- eller sandfilter, oavsett om man använder klorhaltiga eller klorfria skötselmedel.

SunFlock_se

Ytterligare information

Vikt 2 kg