Saniklar Sandfilter Cleaner

kr590.00 Inklusive moms

Kategori:

Beskrivning

Dunk 3 liter

Används för rengöring av glas- eller filtersand i sandfilter.

Filtermaterial beläggs med tiden med kosmetikarester samt kalk- och järnutfällningar som med tiden kraftigt minskar filtrets förmåga att rengöra vattnet.

Saniklar Sandfilter Cleaner tar bort dessa beläggningar och återställer filtrets förmåga att rengöra ditt poolvatten.

Viktigt! Efter avslutad rengöring med Sandfilter Cleaner ska multiportventilen stå på returspolning (kl 6) innan cirkulationspumpen åter startas, så att all upplöst smuts från filtret spolas ut i avloppet och inte i poolen.

Produktblad