Saniklar pH Plus 5 kg

kr350.00 Inklusive moms

Kategori:

Beskrivning

Saniklar pH Plus 5 kg är ett högeffektivt medel för höjning av poolvattnets pH-värde. För pooler behandlade med både klor och Baquacil.

Ditt badvatten får varken vara för surt eller för basiskt. Det handlar om att hitta ett värde som ligger så nära ditt eget naturliga pH-värde som möjligt. Med ett optimalt pH-värde försäkrar du dig samtidigt om att desinfektionsmedlen kommer att fungera som de ska.

Ett bra pH-värde ligger omkring 7,0-7,4. Om du har lågt pH är vattnet surt, detta gäller för värden under 7,0. Vatten med för lågt pH kan ge ögonsveda, är korrosivt för metalldelarna och kan resultera i grönt vatten om det finns koppar eller kopparlegeringar i din swimmingpool.

Levereras i förpackning om 5 kg.

Bruksanvisning

Mät pH-värdet i poolvattnet. Om pH-värdet understiger 7,0 tillsätts 1 dl pH Plus per 10 m3 vatten. Sprid ut den rekommendera mängden av produkten över största möjliga yta, framförallt på poolens djupaste delar, för att undvika att poolmaterialet bleks. Cirkulationspumpen bör gå under och efter tillsättningen. Efter cirka 15 minuter kan effekten kontrolleras genom en ny pH-mätning. Upprepa vid behov behandlingen genom att tillsätta en ny dos pH Plus tills pH-värdet ligger mellan 7,0-7,4.

Ytterligare information

Vikt 5 kg